Новини

НКЖИ е големият победител в категория „ Транспортна железопътна инфраструктура“ на престижните награди „Infrastructure Bulgaria Awards 2018”

21.03.2018 г.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е големият победител в категория „Транспортна железопътна инфраструктура“ на най-престижните награди в сектора –  „Infrastructure Bulgaria Awards 2018”. Организатор на инициативата е Градът Медиа Груп.  В качеството си на възложител по Оперативна програма „Транспорт“, Компанията бе отличена с първите три награди в категорията. С първа награда бе удостоен проект „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна инфраструктура, Позиция 3: Стамболийски-Пловдив“. Тя бе връчена от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев на инж. Бисер Минчев – главен ревизор по безопасността на НКЖИ.

На второ и трето място бяха отличени още два проекта, реализирани по ОПТ – „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България-Пловдив” и „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Участък Първомай-Свиленград”.

Наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България  се връчват на всеки две години, а победителите в петте категории - „Транспортна и пътна инфраструктура“, „Транспортна железопътна инфраструктура“, „Енергийна инфраструктура“, „Градска среда“ и „Екологична инфраструктура“, са определени от 17-членно жури от представители на експертни, браншови и академични среди.

 

Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” е част от проекта „Модернизация на жп линията София – Пловдив”, включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ), Приоритетна ос І – Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси. Позиция 3 от проекта – „Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски - Пловдив“ обхваща 16 км (32 км разгъната дължина) двойна, електрифицирана жп линия. Обхватът на дейностите включва изграждане на ново коловозно развитие в жп гара Тодор Каблешков, както и изграждане на нов пешеходен подлез в жп гарата и модернизация на съществуващия на жп спирка Кадиево. Двата подлеза ще бъдат оборудвани с асансьори. В жп гарата и спирките в участъка ще бъдат изградени нови перони и перонни покрития, както и шумозащитни огради. По железопътната отсечка ще бъде обновена цялата контактна мрежа. След реализацията на проекта, трасето ще позволява скорост за движение на пътнически влакове 160 км/ч, за подвижен състав с накланящи се кошове допустимата скорост за движение ще бъде 200 км/ч, а за товарни влакове – 120 км/ч.

споделете