Новини

Сдружението на инженерите по железен път проведе отчетно-изборно събрание

30.03.2018 г.

Инж. Иво Янакиев от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) бе преизбран за председател на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСОИЖП) на отчетно-изборното събрание на организацията, което се проведе в днес, 30.03.2018 г.

За зам.-председатели бяха избрани доц. д-р инж. Марио Гълъбов (НКЖИ), инж. Иво Димитров („Метрополитен“ ЕАД), и секретар – инж. Антоанета Георгиева (НКЖИ).

 

Избран бе и Управителен съвет в състав:

Инж. Антон Софронов („Инфраструктурно строителство“ ЕООД);

Проф. д-р инж. Милчо Лепоев (УАСГ);

Инж. Първан Рахталиев (НКЖИ);

Ииж. Иван Белорадски (НКЖИ);

Инж. Плавен Митов (НКЖИ);

Инж. Надежда Данаилова (НКЖИ);

Инж. Върбан Ангелов („Трейс Груп Холд“ АД);

Инж. Тома Йоцов („Евротранспроект“ ООД);

Инж. Тихомир Стаменов („Трансгео“ ООД).

 

Съгласно Устава на НСОИЖП ръководството на сдружението направи своя отчет на дейността и финансовото състояние за предходния 4-годишен мандатен период. В дневния ред бе и приемане на нови членове, както и очертаване на основните насоки и програма за дейността на организацията.

 

В заключителния етап на събранието бе връчена и традиционната награда на НСОИЖП за особени заслуги през изминалата година. Отличието „Инженер за 2017 година“ бе присъдена на инж. Теодора Захова от „Инфраструктурно строителство“ ЕООД.   

 

споделете