Новини

НКЖИ с нови бюджетни сметки

11.04.2018 г.

Във връзка с включване на средствата и плащанията на „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в системата за единна сметка и Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), на корпоративния сайт, в секция „Документи/Други“ е публикувана информация за всички бюджетни банкови сметки на Компанията.

 

споделете