Новини

НКЖИ завърши модернизацията на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол

17.04.2018 г.

Днес, 17.04.2018 г., в гр. Ямбол, с официална церемония „рязане на лента“ завърши изпълнението на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътна линия Пловдив-Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“.

Събитието беше открито от ръководителя на Управляващия орган  на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ инж. Галина Василева и ръководителя на проекта инж. Иван Бакалски.  Инж. Бакалски изказа специални благодарности за чудесното сътрудничество както на изпълнителя и консултанта, така и на местните административни органи.

Официалното откриване на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол се състоя в присъствието на представители от ДП НКЖИ,  на местната власт, на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и други официални лица.

Общата стойност на проекта е 15 779 390  лв. без ДДС. Трите модернизирани тягови подстанции захранват контактната мрежа с номинално напрежение 25 kV, 50 Hz в участъци по 8-ма железопътна линия Пловдив-Бургас. Те са съоръжени със система за телеуправление SCADA от Енергодиспечерски център Пловдив, системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и работят в режим без дежурен персонал на място. Изпълнител по договора е ,,Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД,  а строителният надзор по време на строителството е изпълняван от ЕТ „Ел Транс инженеринг - ВМ”.

Успешната реализация на проекта допринася за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътна линия Пловдив-Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

споделете