Новини

Приключи рехабилитацията на железопътния участък Стралджа-Церковски

18.04.2018 г.

Днес, 18.04.2018 г., с официална  церемония „рязане на лента“ бе открит железопътен участък Стралджа - Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Обектът беше открит от ръководителя на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 инж. Галина Василева и от ръководителя на проекта инж. Иван Бакалски.  Като домакин на събитието, инж. Бакалски подчерта, че НКЖИ не спира до тук, а продължава да изгражда новите железопътни линии, необходими за новия облик на железопътната мрежа в страната ни.

Официалното откриване на железопътната отсечка Стралджа-Церковски се състоя на жп гара Церковски, в присъствието на представители на местната власт, на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и други официални лица.

 

Стойността на Обособена позиция 2: „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски” възлиза на  3 789 982,49 лв. без ДДС. В резултат на обновяването на 2096 метра железен път  се съкращава времето за пътуване по жп линията Пловдив-Бургас и се осигурява скорост на движение от 130 километра в час. Реализираният проект спомага за повишаване на привлекателността на железопътния транспорт, чрез намаляване времето за пътуване.

 

Изпълнител на проекта e Консорциум „СЕТ“ ДЗЗД, а строителният надзор е упражняван от „Ежис – ЕТП–Ай Си Джи“.   

Обособена позиция 2: „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковскисе финансира от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 – 2020 г.

споделете