Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НКЖИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В „ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА TEN-T 2018“

04.05.2018 г.

В периода 25-27 април 2018 г. в гр.Любляна, Словения, се проведе 9-тото издание на информационните дни за новите възможности, свързани с финансиране и изпълнение на проекти по европейските транспортни коридори, МСЕ и основната и разширената TEN-T мрежа.

Дните на TEN-T бяха и домакин на „Ускорител на идеи и футуристична лаборатория“, за да могат младите европейски предприемачи и компании да демонстрират новаторски решения за мобилност.

В събитието взеха участие европейският комисар по транспорта Виолета Булц,  транспортните министри на страните-членки на ЕС, членове на Европейския парламент и основните заинтересовани страни, като от страна НКЖИ участва г-н Христо Алексиев – председател на Управителния съвет на Компанията.

По време на събитието се проведе междуинституционална среща на високо равнище за обсъждане на по-нататъшни синергии между транспортната, енергийната и цифровата свързаност и инвестиционната подкрепа с най-висока добавена стойност в ЕС след 2020 г., което доведе до декларацията от Любляна, излъчена от всички заинтересовани страни относно ключовите принципи за инвестиции в интелигентна, устойчива и безопасна мобилност. Проведоха се министерски сесии със Западните Балкани и Турция, както и със страните от Южното Средиземноморие.

На срещата бяха обсъдени проблеми на развитието на коридорите, включително Железопътен товарен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и актуални въпроси, касаещи внедряването на ERTMS и използването на системата като възможност за изграждане на дигитализирана железопътна мрежа.

Също така, бяха разгледани темите за мултимодалност на товарния и пътнически транспорт, свързаност и растеж, дигитализация на транспорта и др.

В заключение бяха представени иновативни идеи за финансиране в областта на транспорта.

 В рамката TEN-T и МСЕ Европейската комисия предоставя значителна подкрепа за железопътната инфраструктура. За да се реализират напълно ползите от тези инвестиции за железопътния товарен превоз е необходимо допълнително развитие на Единното европейско железопътно пространство и оперативната съвместимост. Увеличаването на капиталовите инвестиции в инфраструктурата  е стимул за икономически растеж и заетост, който трябва да продължи както в настоящата икономическа ситуация, така и в следващата многогодишна финансова рамка. Целият набор от механизми за подкрепа продължава да бъде приложим за инфраструктурата, включително безвъзмездни средства  чрез финансовите инструменти  на ЕС.

Участието на представителя на НКЖИ в конференцията бе финансирано от МСЕ в рамките на дейност 3 по проект за техническа помощ „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“, с рег. номер  MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459.

споделете