Новини

В ДП НКЖИ СЕ СЪСТОЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМПАНИЯТА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СВЪРЗАНА ЕВРОПА

11.05.2018 г.

На 03 май 2018 г. в сградата на Централното управление на ДП НКЖИ се състоя информационен ден относно участие на представители на компанията в конференция за свързана Европа, организирана по инициатива на Европейската комисия и Естонското председателство на ЕС, 21-22 септември 2017 г., гр. Талин, Естония. Конференцията беше посветена на теми, свързани с политическите действия и финансовите решения относно инвестициите в транспортния сектор след 2020 г.

Присъстващите на информационния ден бяха запознати с основните акценти от конференцията: приоритети в транспортния сектор след 2020 г.; различни варианти за развитие на процесите на финансиране; степен на осигуреност на проектите по липсващите части от основната TEN-T мрежа; добри практики от т.нар. „умни“ проекти. Отбелязано беше, че предвид високата добавена стойност за ЕС на проектите за внедряване на иновативни технологии, ЕК преосмисля тяхното процентно финансиране.

В информационния ден взеха участие 14 служители на ДП НКЖИ и 1 представител на КО в МТИТС.

Участието на представителите ни в конференцията бе финансирано от МСЕ в рамките на дейност 3 от проект за техническа помощ „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“, с рег. номер  MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459.

                                                                                    

споделете