Новини

С изграждането на 4 пътни надлеза по линията Септември-Пловдив значително се намаляват рисковете от инциденти при пресичане на жп линия

17.05.2018 г.

Днес, 17.05.2018 г., в гр. Стамболийски, с официална церемония „рязане на лента“ завърши изпълнението на проект „Модернизация на жп участък Септември – Пловдив: част от Транс-европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя железопътни надлези”.

 

     Събитието беше открито от зам. генералния директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Златин Крумов.  Пътните надлези са изградени на мястото на съществуващи прелези, с което значително се намаляват рисковете от инциденти при пресичането на железопътния и автомобилния транспорт, добави в своето изказване инж. Крумов.

 

     Изпълнител на обекта в района на жп гара Стамболийски е „Щрабаг“ ЕАД, а стойността на обекта – 6 027 348 лв. без ДДС. По проекта са изградени още 3 нови пътни съоръжения. Пътният надлез в междугарието Септември-Пазарджик, на спирка Ковачево, е изпълнен отново от „Щрабаг“ ЕАД за 2 510 415 лв. без ДДС. Другият обект е пътният надлез в междугарието Огняново-Стамболийски в село Триводици, построен от „Гигастрой“ ООД, за сумата от 3 468 154 лв. без ДДС. Третият пътен надлез се намира в района на жп гара Тодор Каблешков, село Златитрап. Изпълнител е „Порр Бау Гмбх“, а стойността му е 4 498 394 лв. без ДДС.

 

   Официалното откриване на 4 броя жп надлези се състоя в присъствието на представители от ДП НКЖИ, на местната власт, Изпълнителите и други официални лица.

 

    Успешната реализация на проекта допринася за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

 

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс-европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя железопътни надлезисе осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

споделете