Новини

Отвориха офертите за Елин Пелин - Костенец

06.08.2018 г.

19 са подадените оферти за модернизация на жп линията Елин Пелин – Костенец

София, 06.08.2018 г.

 

Общо 19 са подадените оферти за трите обособени позиции по проекта за модернизация на жп линията между Елин Пелин и Костенец. „Големият брой предложения показва още веднъж, че процедурата се провежда по възможно най-прозрачния начин и при голяма конкуренция“, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев по време на отварянето на офертите. То се проведе днес в сградата на ДП НКЖИ.

„Инвестицията, която правим в този участък, е над 1 млрд. лева и това е най-мащабният жп проект в програмния период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, посочи зам.-министър Занчев. По думите му заради обжалвания, продължили 10 месеца, проектът е поставен под риск и по тази причина ще бъдат предприети мерки за ускоряване на работата на комисиите и на фирмите изпълнители.

 „Критериите за класиране на офертите не са най-ниска цена, има сериозни изисквания по технологията на строителството, както и времето за прекъсване на движението т.нар прозорци. Успешното изпълнение на проекта е важно не само за превозвачите, а в най-голяма степен за пътниците – времето за пътуване между двата града ще се намали до 1 час и 15 минути.“ – заяви генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

*****

Проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева.

Участъкът е с обща дължина 51 км, а проектната скорост на трасето е до 160 км/ч за конвенционални влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се още да бъдат модернизирани 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Срокът за работа на комисията за разглеждане и оценка на офертите е 4 месеца и се очаква да приключи в края на м. ноември.

*****

Списък с участници:

1

ОП 1

АСТАЛДИ АД

2

ОП 3

Консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД

   

1. "СТРАБАГ АГ - клон България" КЧТ

   

2. "СТРАБАГ Сп.з.о.о. - клон България" КЧТ

   

3. "ЩРАБАК РЕЙЛ Гмбх - клон България" КЧТ

   

4. "ДЖИ ПИ ГРУП" АД

3

ОП 1

ДЗЗД "ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН"

   

1. "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД

   

2. "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД

4

ОП 1

ТЕРНА АД

5

ОП 1

"Интоса ЕПВ" ДЗЗД

   

1. СА.И.Е. ООД

   

2. "Тодини Коструциони Дженерали С.П.А." АД

   

3. "Интегра конструкшън" КЗ ЛЛП

6

ОП 3

"Интоса ЕПК" ДЗЗД

   

1. "ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

   

2. "Тодини Коструциони Дженерали С.П.А." АД

   

3. "Интегра конструкшън" КЗ ЛЛП

7

ОП 1

ДЗЗД "ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ"

   

1. "САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА" АД

   

2. Е.П.О.С - Емпреза Португеза Де Обрас Субтеранеас С.А.

   

3. "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

8

ОП 1

Обединение „Митилинеос – Озкар – Ксантакис“

   

1. Митилинеос Холдинг С.А.

   

2. Озкар Иншаат Сан. Тидж. А. Ш.

   

3. Ксантакис С.А.

9

ОП 2

ДЗЗД "Железници АМ Лот 2"

   

1. "Автомагистрали - Черно море" АД

   

2. "ТРАДЕКО ИНФРАЕСТРУКТУРА" СА ДЕ СВ

   

3. "ИНОВАСИОНЕС ТЕКНИКАС ЕН СИМЕНТАСИОНЕС" СА ДЕ СВ

10

ОП 2

КОНСОРЦИУМ "САЛЧЕФ - ГИГАСТРОЙ"

   

1. "САЛЧЕФ" АД

   

2. "САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ" АД

   

3. "ГИГАСТРОЙ" ООД

11

ОП 2

"Сдружение Елин Пелин – Костенец 2018" ДЗЗД

   

1. "ПСТ Груп" ЕАД

   

2. "СЕТ Къмпани" АД

12

ОП 3

Обединение "КОМСА – ГЕОСТРОЙ"

   

1. "COMSA" S.A.U

   

2. "Геострой"АД

13

ОП 2

"ЕВРО ПЪТ" ДЗЗД

   

1. "ВДХ" АД

   

2. "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

   

3. "БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

14

ОП 1

АКТОР А.С.Д.

15

ОП 1

Обединение АрЕсЕсЕс Джойнт Венчър (RSSS Joint Venture)

   

1. РИДЗАНИ ДЕ ЕКЕР СПА

   

2. СЕЛИ ОВЪРСИЙС АД

   

3. САЛЧЕФ АД

   

4. САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ АД

16

ОП 2

ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А.

17

ОП 1

КОНСОРЦИУМ "ЗСТ"

   

1. "Чайна  Комюникейшън Кънстракшън Къмпани" ЛТД

   

2. "Трейс Груп Холд" АД

18

ОП 3

КОНСОРЦИУМ "БУЛРЕЙЛ 2018"

   

1. "Чайна  Комюникейшън Кънстракшън Къмпани" ЛТД

   

2. "ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД

19

ОП 2

Обединение "ИСАФ С.А. - КОЛАС РАЙ С.А.С - КАЛИСТРАТОВ ГРУП - ПОЗИЦИЯ 2"

   

1. ИСАФ С.А.

   

2. КОЛАС РАЙ С.А.С

   

3. КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД

споделете