Новини

НКЖИ получи Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирани структурни подсистеми

03.10.2018 г.

На 02.10.2018 г. Изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация“ Веселин Василев връчи на Генералния директор на ДП „НКЖИ“ инж. Красимир Папукчийски  3 бр. Разрешения за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ и на нова структурна подсистема „Контрол, управление и сигнализация“.

С въведените подсистеми в експлоатация се постига една от основните цели за подобряване на железопътната инфраструктура с оглед повишаване на безопасността на движение и осигуряване на оперативна съвместимост в рамките на Европейската общност.

Разрешенията за въвеждане в експлоатация на новите структурни подсистеми са:

Енергия“ на обект „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора  - Завой (до км 190+590 в междугарието  Ямбол – Завой) и Завой Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км“,

„Енергия“ на обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив“, и

„Контрол, управление и сигнализация“ в железопътната отсечка Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници  по железопътни линии №1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“.

Разрешенията за въвеждане в експлоатация са издадени съгласно изискванията на Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността, Закона за железопътния транспорт, Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз.

споделете