Новини

В НКЖИ бяха отворени ценовите оферти за модернизация на жп линията Елин Пелин – Костенец

30.01.2019 г.

На 25.01.2019 г., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) бяха отворени ценовите оферти по проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“. Предстои комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти да обяви окончателно решение за класирането на участниците през следващата седмица.

Ценовите предложения на допуснатите до оценка участници са, както следва:

 

 Обособена позиция

 Участник

Цена в лв.

 
  

2

ОП 1

ДЗЗД "ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН"

498,800,012.00

 

1. "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД

 

2. "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД

 

3

ОП 1

„ТЕРНА“ АД

495,000,000.00

 

5

ОП 1

ДЗЗД "ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ"

565,385,026.05

 

1. "САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА" АД

 

2. Е.П.О.С - ЕМПРЕЗА ПОРТУГЕЗА ДЕ ОБРАС СУБТЕРАНЕАС С.А.

 

3. "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

 

9

ОП 1

КОНСОРЦИУМ „ЗСТ“

589,995,799.00

 

1. "ЧАЙНА  КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД

 

2. "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

 

 

 

 Обособена позиция

 Участник

Цена

 
 
 

2

ОП 2

КОНСОРЦИУМ “САЛЧЕФ – ГИГАСТРОЙ“

126,395,882.27

 

1. "САЛЧЕФ" АД

 

2. "САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ" АД

 

3. "ГИГАСТРОЙ" ООД

 

6

ОП 2

ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А.

120,307,125.64

 

 

 

Обособена позиция

Участник

 Цена               

 
 

1

ОП 3

Консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД

394,525,074.05

 

1. "СТРАБАГ АГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ

 

2. "СТРАБАГ СП.З.О.О. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ

 

3. "ЩРАБАК РЕЙЛ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ

 

4. "ДЖИ ПИ ГРУП" АД

 

3

ОП 3

ОБЕДИНЕНИЕ „КОМСА – ГЕОСТРОЙ“

415,671,935.78

 

1. "COMSA" S.A.U

 

2. "ГЕОСТРОЙ"АД

 

4

ОП 3

КОНСОРЦИУМ „БУЛРЕЙЛ 2018“

283,803,656.72

 

1. "ЧАЙНА  КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД

 

2. "ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД

 

 

Проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева.

Участъкът е с обща дължина 51 км, разделени в три позиции, а проектната скорост на трасето е до 160 км/ч за конвенционални влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се да бъдат модернизирани 5 жп гари, както и да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Очаква се договорът с Изпълнителя да бъде сключен през февруари 2019 г.

споделете