Новини

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ представи резултати от съвместен проект с Европейската инвестиционна банка

10.04.2019 г.

    Национална компания „Железопътна инфраструктура“ представи резултати от съвместен проект с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) днес в София.

    Основната цел на проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ“ бе да бъде предоставена консултантска помощ на компанията за успешното планиране и управление  на проекти, планирани за финансиране ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“. В рамките на презентацията бяха представени и бъдещите перспективи за развитие на съвременна железопътна инфраструктура с високо ниво на експлоатационна безопасност.

   Събитието беше открито от инж. Мария Чакърова, директор дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ и инж. Галина Василева, директор дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Участие в събитието взеха членове на екипа за управление на проекта от НКЖИ, екипа на Консултанта „RAMBOLL“ и представители на водещи експерти от Европейската инвестиционна банка.

споделете