Новини

Подписаха договор за консултантски услуги и надзор за най-мащабния проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“

12.04.2019 г.


     Днес, 12.04.2019 г., в сградата на ДП НКЖИ се състоя официалното подписване на договор с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин - Костенец“. На събитието присъстваха Негово превъзходителство Франсоа Бонтан,  посланик на Кралство Белгия, Ан Дефорни – търговски и икономически съветник, Христо Алексиев – председател на Управителния съвет, инж. Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП НКЖИ и инж. Мария Чакърова – директор дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“.

     Модернизацията на жп участък Елин Пелин-Костенец представлява около 65% от общите дейности по модернизацията на жп линия София-Септември. Проектът попада в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“, която е част от направление София - Пловдив – Бургас по коридор Ориент/Източен – Средиземноморски. В рамките на проекта ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

    За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч  за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият, от които е 6,7 км. Предвидено е още строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за модерен железопътен транспорт.

    Изпълнител на договора е Обединение „ЖП Транс“ ДЗЗД, състоящо се от фирмите „ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП“ ООД, „ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, „БИ ВИ ЕС КОНТРОЛ“ ЕООД, „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД, „ТРАНСЪРБ“ АД и „ЛЕРТЕКО“ ЕООД, а договорът е на стойност 20 940 000 лв. без ДДС. Основните задължения на  Изпълнителя са свързани с осъществяването на оценки на съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор за железопътен участък Елин Пелин – Костенец.

Модернизация на жп участък Елин Пелин – Костенец, част от проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ), чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

споделете