Новини

Милка Роева – ръководител отдел „Управление на човешките ресурси“, ДП НКЖИ: Предлагаме обучение и работа

19.04.2019 г.

  1. Отдавна се говори за проблем с кадрите в железницата, от БДЖ се оплакват от конкуренцията на метрото и европейски жп превозвачи при намиране и задържане на машинисти. Как стоят нещата в НКЖИ?

Намирането на кадри в качествен, а в последните няколко години, и в количествен аспект действително се превърна в сериозен проблем за бизнеса в страната и ДП НКЖИ не прави изключение от тази тенденция.

Само констатирането на проблема или просто изнасянето на статистически данни  определено не е достатъчно и не води към позитивен ефект. Ще се възползвам от възможността да представя ДП НКЖИ като работодател. По данни на вестник „Капитал” ние  през последните години сме  най-големият работодател в страната,   за 2018 г. заетите при нас са 11 100 бр. Със своите структури  предлагаме работни места в 279 населени места. Важно е да уточня, ДП НКЖИ и БДЖ са две отделни предприятия от 2002 г. ДП НКЖИ е управител на железопътната инфраструктура в България. Осъществяваме дейността си в четири направления: Управление движение на влаковете и капацитета – с три регионални поделения – София, Пловдив и Горна Оряховица и 298 броя гари към тях; Железен път и съоръжения – с шест регионални поделения – София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица, Бургас и Шумен и 41 броя жп участъци към тях; Електроразпределение – с три регионални поделения - София, Пловдив и Горна Оряховица и 47 броя подрайони; Сигнализация и телекомуникации – с три регионални структури - София, Пловдив и Горна Оряховица и 79 броя участъци.

Виждате, че за да изпълним тези дейности, ние предлагаме  работни места за кадри с много разнообразен професионален профил, основно технически разбира се, както с висше, така и със средно-специално и средно образование.

В компанията ни към момента има 621 броя свободни работни места, в т. ч. и такива, които могат да се заемат от хора и с основно образование, например работници по поддръжка на железния път – 31 броя.

Търсим и можем веднага да предложим работа за:

  • Ръководител движение – в София, Волуяк, Калотина запад, Драгоман, Казичене, Вакарел, Илиянци, Антон, Саранци, Курило, Дупница, Батановци, Кунино, Елисейна, Дреновец, Берковица, Левски, Горна Оряховица, Стражица, Царева ливада, Петко Каравелово, Бяла, Борово, Дулово, Шумен, Провадия, Хитрино, Плиска, Пловдив, Хисар, Белозем, Нова Надежда, Стара Загора, Змейово, Тулово, Дъбово, Хан Аспарух, Раднево, Калояновец, Безмер, Стралджа, Лозарево, Дружба и Бургас.
  • Техник, ръководител група по железен път – в Плевен, Борово, Каспичан, Синдел, Сливен и Пловдив.
  • Машинист на влекач – в Пловдив, Стара Загора, Бургас
  • Техник-механик/осигурителна техника и телекомуникации– в Драгоман, Волуяк, Радомир, Кюстендил, София, Вакарел, Яна, Мирково, Мездра, Брусарци, Зверино, Долни Дъбник, Червен бряг, Перник, Вакарел, Бойчиновци, Видин, Дупница, Попово, Русе, Каспичан, Варна, Горна Оряховица, Пловдив, Стамболийски, Белозем, Хасково, Карлово, Пазарджик, Филипово, Бургас, Карнобат, Зимница, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора и Сливен.
  • Електромонтьор, контактна мрежа – в София, Златица, Клисура, Перник, Бов, Мездра, Червен бряг, Бойчиновци, Брусарци, Горна Оряховица, Русе, Славяново, Шумен, Крумово, Филипово, Димитровград, Карлово, Твърдица, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Що се отнася до въпроса, свързан с конкуренцията на метрото и европейските жп превозвачи – ние не сме засегнати чувствително, донякъде само в София при откриване на нови метро направления,  по-скоро проблемът е в това, че кадрите, за които говорих по-горе е необходимо да имат специална правоспособност, такава, която в най-общия случай се получава след завършване на специализиран курс на обучение. ДП НКЖИ има лицензиран Център за професионална квалификация, където целогодишно се организират такива курсове в София, Пловдив и Горна Оряховица.

 

  1. Какво се прави за намиране на хора, професионалното развитие и задържане на персонала? Имате ли бонусна система на заплащане и поощрения?

През последните няколко години усилията на мениджмънта на компанията и в частност на колегите управленци по човешки ресурси са насочени както към разширяване на възможностите за намиране на нови хора, така и към задържането и развитието на вече започналите работа.Участваме в национални дни на кариерата в цялата страна за презентиране на компанията,  сътрудничим си активно  с кариерните центрове на университети и училища- ВТУ „Т. Каблешков”, ТУ, УНСС и Минно-геоложки университет, Висше строително училище „Л. Каравелов”; професионални гимназии по транспорт „Никола Корчев” гр. София и „Христо Смирненски” гр. Горна Оряховица. За нас беше сериозен успех фактът, че през 2017 година, след наша инициатива и съдействие от  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, специалността „Ръководител движение” бе включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

            От минала година обучаваме безплатно външни за компанията кандидати за придобиване на квалификация за заемане на експлоатационни длъжности. Вече имаме 15 обучени и назначени на работа, в момента се обучават други 21.

                  Средната брутна работна заплата за 2018 г. при нас отбелязва ръст от 13 % спрямо 2017 г. Имаме гъвкава политика по отношение на допълнителните възнаграждения, насочена както към индивидуалното трудово представяне, така и към ключовите работни позиции в компанията. За 2018 г  този метод се прилага успешно при  25 % от експлоатационния персонал, въвели сме допълнително възнаграждение за интензивност на труда, което обхваща около 10 % от работещите.  Изпълняваме последователна социална политика - осигуряване на ваучери за храна; изплащане на социална сума срещу ползване на отпуск; отпускане на социални помощи на затруднени работници и служители; възстановяване в почивни бази; осигуряване на възможност за безплатно пътуване по железопътната мрежа; допълнително пенсионно осигуряване.

 

  1. Какви са Вашите впечатления, как младите хора избират къде професионално да се насочат? /Вярно ли е, че железничарската професия често е „наследствена”, подобно на лекарската и адвокатската например/?

 

Голяма част от младежите, избрали железничарската професия, в действителност произхождат от такива семейства. Да си наследствен железничар е нещо повече от семейна приемственост, това е особена професия. И в миналото и днес тя се свързва с  всеотдайност, отговорност, дисциплина и умение да запазиш самообладание в трудни моменти. Има и много младежи, които за пръв път усещат духа на железницата и с желание се трудят и квалифицират.

 

  1. Какво най-често Ви питат, когато провеждате интервю за работа? Какво бихте посъветвали хората, които сега правят своя професионален избор?

 

Като родител и професионалист по УЧР  мога да ги посъветвам да инвестират в себе си, придобивайки знания за професия, която ще им даде сигурност, която ще им даде възможност да израснат в кариерата. Целият ръководен състав на компанията е от хора, започнали своя  път по професионалната стълбица от долу нагоре, като ръководител движение например, след това началници на гари, началници на регионални центрове, директори на поделения, колеги, извървяли своите кариерни пътеки в компанията.

 

 

споделете