Новини

Стартира модернизацията на четвъртият по големина гаров комплекс – Карнобат

10.05.2019 г.

Днес, 10.05.2019 г. бе даден официален старт на строителните дейности за реконструкция на железопътна гара Карнобат. Церемонията се състоя в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, заместник генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Златин Крумов, заместник областния управител на гр. Бургас Владимир Крумов, ръководителят на УО на ОПТТИ инж. Галина Василева, представители на изпълнителя, на надзора и други.

 

Заместник генералният директор на НКЖИ пожела на изпълнителите спорна и успешна работа и заяви, че: „Реализацията на това начинание е поредната стъпка на Компанията във връзка със зададените цели, а именно  - устойчиво развитие на националния железопътен транспорт,  пълно обслужване на гаровите комплекси, подобряване на обслужването и комфорта на пътниците.“

 

На всички подобекти от гаров комплекс Карнобат през целия им период на експлоатация до настоящия момент, не са извършвани ремонти. Това налага тяхната модернизация и преустройство, включително и на инсталационните системи в тях. Проектът има за цел жп гара Карнобат да бъде приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии. В реконструкцията и модернизацията на Приемно здание Карнобат влизат пълно архитектурно обновяване на приемното здание, отговарящо на всички европейски изисквания за енергийната ефективност, паркоустройство и благоустройство с подмяна на настилката около сградата. Всички тези действия ще гарантират както сигурността и комфорта на пътниците, така и предлагането на качествени услуги за тях.

 

Реконструкцията на гаров комплекс Карнобат се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и от националния бюджет, а стойността на договора за строителство на обекта е 4 142 125,00 лв. без ДДС, с изпълнител обединение „Железопътна инфраструктура Карнобат“ ДЗЗД, състоящо се от фирмите „Билдникс“ ЕООД и „Билдинг Комфорт“ ЕООД. Строителният надзор ще се осъществи от обединение „Консултанти Карнобат“ ДЗЗД, състоящо се от фирмите „Инфра консулт груп“ ООД и „Рубикон инженеринг“ АД, а договорът е на стойност 157 000, 00 лв. без ДДС.

споделете