Новини

Започва подготовката на проекта за модернизация на железопътната линия между София и границата с Република Северна Македония

17.06.2019 г.

 

Подписани бяха договорите по двете обособени позиции на проведената открита процедура с предмет „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“. (Република Северна Македония). Събитието се състоя днес в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Изпълнител на договора по Обособена позиция 1: „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир-Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево-граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир-Гюешево и Гюешево-граница с Р. Македония” е „ДЗЗД „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ – ТРАНСГЕО“. Договорът е на стойност 13 285 000 лева без ДДС.

Изпълнител на договора по Обособена позиция 2: „Актуализация на Подробна програма за модернизация и на Стратегията за провеждане на тръжни процедури, и изготвяне на Документация за кандидатстване за финансиране на строителството на железопътните участъци Радомир-Гюешево и Гюешево-граница с Р. Македония” е Консорциум „НЕТ ИКюИ“. Стойността на договора е 152 000 лева без ДДС.

С изпълнението на двата договора ще бъдат извършени необходими дейности за подготовката на проекта за модернизация на железопътната линия между София и границата с Република Северна Македония.

 

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“ се съфинансира по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

споделете