Новини

Съвет на работодателите в железопътния транспорт ще помага за обучението на професионални и висококвалифицирани кадри за нуждите на сектора

04.10.2019 г.

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА

„ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА РАБОТА В ИНОВАТИВНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СРЕДА-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ОТРАСЪЛ” се проведе на 2-3 октомври в София

 

 

Организатор на събитието, в което участваха 3 български технически университета и 3 чуждестранни, бе НКЖИ. В дискусията се включиха представители на БДЖ Пътнически и товарни превози, „Ди Би Карго България“, „Рейл Карго Кериър – Блгария“, „ДМВ Карго Рейл“, ТИНСА, ТСВ, представители на ИАЖА и др.

„Как да си помогнем взаимно?“ – така генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски в началното си приветствие очерта целта на дискусията. Недостигът на висококвалифицирани технически кадри в железопътния сектор беше определен като централен кадрови проблем пред НКЖИ. „ Над 3 млрд евро по европейски програми и механизми ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп инфраструктура. След завършване на строителството по железопътните трасета, те  се въвеждат в експлоатация и поддържането на новите и ремонтирани участъци се извършва от специализираните поделения на ДП НКЖИ, съгласно тяхната компетенция. Става дума за  ново поколение осигурителна техника, маршрутно-компютърни централизации в гарите, ETCS – европейска система за контрол на влаковете, ниво 1, система за автоматична блокировка с броячи на оси без проходни светофор, тягови подстанции 110/25 kV от необслужваем тип с дистанционно управление SKADA и много други нови технологии в жп сектор. Острата нужда от кадри, които да могат да работят с новите системи се усеща сега, а каква е перспективата  след 5, 10, 20 години?» Това бяха акцентите в презентацията на генералния директор на НКЖИ.

Изпълнителният директор на Националния колеж за високоскоростен жп транспорт в Бирмингам г-жа Clair Mowbray сподели, че ръководеното от нея училище е възникнало точно в подобен момент на кадрова криза. Съвет на работодателите в железопътния сектор работи постоянно с  преподавателите и студентите, като учебните програми се актуализират всяка година, а студентите се обучават практически в железопътните предприятия, използва се и т.нар. менторство като форма на пряк контакт с бъдещи колеги и работодатели. Колежът работи активно и със синдикатите за преквалификация при необходимост.

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“ сподели за трудностите при намиране на желаещи за обучени в железничарските специалности. „ Съвместни медийни и информационни кампании заедно с  работодателите биха улеснили висшите училища“ – бе мнението и на други представители на технически университети.

В кръглата маса участваха представители на ВТУ „Тодор Каблешков“, УАСГ, Технически университет,  Жилински университет, Словакия и на Юнион Университет „Никола Тесла”, Сърбия.

Всички участници в дискусията се обединиха около идеята за създаване на Съвет на работодателите в железопътния транспорт, който активно да работи за  обезпечаването на сектора с професионални и висококвалифицирани кадри.

Съветът ще поддържа активен диалог с професионалните училища и гимназии, както и с висшите технически училища и университети. Създаданети от Съвета  работни групи ще съдействат за  актуализиране на учебните програми, с цел адекватно обучение на специалисти за настоящите и бъдещи нужди на работодателите в бранша.

 Съветът ще предприеме спешни мерки за по-атрактивно представяне на железничарските професии, сред които медийни и регионални кампании,  представяне на действащите стипендиантски програми и др.

споделете