Новини

Нови компютърни системи управляват движението на влаковете в железопътен участък Скутаре-Оризово

29.10.2019 г.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ въведе в 72-часова пробна експлоатация нови компютърни системи за управление движението на влаковете в гарите Маноле и Белозем от днес. С това приключва изпълнението на обект „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово“, част от втората фаза на проекта за обновяване на железопътната линия Пловдив-Бургас.

Проектът се съфинансира със средства от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

С изпълнението на тази част от проекта се постига  повищаване скоростта на движение на влаковете в участък Скутаре-Оризово и намаляване на времепътуването, повишаване на безопасността, осигуряване на достъпна среда  до железопътната инфраструктура за лица с намалена подвижност, привеждане на железопътната линия в участъка с европейските стандарти и оперативна съвместимост с Трансевропейската жп мрежа.

споделете