Новини

ДП НКЖИ инициира среща на работодателите от железопътния сектор

29.11.2019 г.

На 28 ноември 2019 г. в сградата на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – Централно управление се проведе среща на работодатели от железопътния сектор с цел обединяване на усилията за обезпечаване на сектора с кадри от професионалните училища и висшите учебни заведения. Срещата бе продължение на проведената по инициатива на ДП НКЖИ кръгла маса на 2 и 3 октомври 2019 г. в Гранд хотел София на тема „Подготовка на кадри  за работа в иновативна железопътна среда – предизвикателства пред висшите учебни заведения и железопътния отрасъл“.

По време на срещата се създаде Съвет на работодателите в железопътния сектор, в който на този етап участват 20 работодатели - управителят на железопътната инфраструктура, жп превозвачи, проектантски и строителни компании. Всички изразиха волята си за партньорство и сътрудничество чрез:

  • взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики;
  • предприемане на съвместни инициативи за повишаване на информираността относно съответната професия;
  • съвместни инициативи за популяризиране и изграждане на позитивен имидж на професията сред учащите се;
  • осъществяване на тясна връзка с професионалните училища и висшите учебни заведения.
  • съдействие за въвеждането и внедряването на новите технологии, материали и стандарти в бранша.
споделете