Новини

Насилието над жените вкъщи и на работното място беше обсъдено от служители на НКЖИ и Съюза на транспортните синдикати в България

13.12.2019 г.

На 11.12.2019 г. по инициатива на ръководството на ДП НКЖИ и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) се проведе съвместна среща по проблемите на домашното насилие над жени  и тормоза на работното място.

Поводът бе Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември и инициатива на ООН за премахване на насилието, упражнявано върху жени.

На присъстващите бе представена презентация от г-жа Мила Николова от СТСБ, в която беше изнесена тъжната статистика, че всяка четвърта жена в България е жертва на домашно  насилие. В разговора нееднократно беше подчертано, че за тормоз се счита не само физическото, но и психически насоченото нежелано поведение, както и вербалната агресия на работното място.

 Всяка жена, попаднала в подобна ситуация, трябва незабавно да информира своя работодател за извършените спрямо нея нежелани действия. Оплакването трябва да е отправено лично, а не от трето лице и да представя фактите и обстоятелствата, при които  жената се е почувствала жертва. След като работодателят установи обективните обстоятелства по подадения сигнал, след направена проверка, той е длъжен да предприеме мерки за прекратяване на тормоза – напр. преместване на извършителя в друг отдел, стая или сграда.

Жените, жертви на насилие на работното си място, могат да се обърнат към Комисията за защита от дискриминация, както и към Инспекцията по труда.

 

споделете