Новини

През 2019 г. НКЖИ електрифицира над 60 км жп линия

16.12.2019 г.

Поради увеличаването на обема на товарите по направление Русе – Свиленград, нуждата от намаляване на времепътуването и обема на вредните емисии, тази година започна електрификацията на 83-та жп линия  Нова Загора – Симеоновград, с обща дължина 63 км. Изправени са 1123 стълба, което е 90% от целия обект. Очаква се модернизацията да приключи през 2020 г.

Електрифицирана е  изцяло  гара Димитровград товарна.

Приключва модернизацията на тягови подстанции Величково и Провадия.

Подменена е изцяло контактната мрежа  в междугарията Змейово – Стара Загора 14,8 км и Реброво – Своге 9,3 км.

 

През 2020 г. във всички участъци с ремонт на железния път, ще се извършва и модернизация и подмяна на контактната мрежа.

 

 

Историческа справка за жп линията Нова Загора-Симеоновград:

 

След предаването в експлоатация на железопътната линия Цариград – Белово строителството на линията към София и Белград е спряно. Дадено е предимство на строежа на железопътната линия Търново Сеймен (Симеоновград) – Нова Загора – Ямбол. Стратегическата цел е чрез тази линия да се свърже Одрин с Шумен и с железопътната линия Русе – Варна. Така започва проучването и подготовката за строеж на линията от Търново Сеймен (Симеоновград) до Ямбол.

Строителството на линията Търново Сеймен (Симеоновград) – Нова Загора – Ямбол започва през 1873 г. Към средата на 1874 г. са готови отделни участъци, а цялата е завършена до края на 1874 г. На 22 януари 1875 г. е въведена в редовна експлоатация. Новопостроената линия е клон на главната железница Цариград – Белово и начало на железопътна връзка с линията Русе – Варна.  Тя се предава на Компанията на Източните железници, собственост на барон Хирш, която вече експлоатира линиите Цариград – Белово и Русе – Варна. 

 Слабото товаронапрежение по нашите железопътни линии в миналото е причина някои от положените при построяването релси да се запазят в експлоатация почти цял век. Те са сменени през 1958 – 1959 г., поради увеличеното движение и осовото натоварване във връзка с разработването на енергийния комплекс „Марица изток“.

 

 

споделете