Новини

Подписан е Акт 16 за установяване годността за ползване на строежа за железопътния участък Скутаре-Оризово

26.02.2020 г.

На 25.02.2020 г., се подписа Акт Образец 16 за установяване годността за ползване на строежа за железопътния участък Скутаре-Оризово, част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, финансиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. По време на извършеното тестово пропътуване на участъка бе развита скорост от 209 км/ч.

Договорът за „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово” е сключен между ДП НКЖИ и Обединение „Европейски железници“. Оценката на съответствието със съществените изисквания към строежите и осъществяването на строителен надзор по време на строителството са извършени от Консултанта на проекта „Ежис – ЕТП – АйСиДжи” ДЗЗД.

Изпълнени са дейности по рехабилитация на 26 км железен път и контактна мрежа,  включително главните коловози в гарите Маноле и Белозем, позволяващи скорост до 130 км/ч;

модернизация на секционен пост Белозем и интегриране на управлението на разединителите по контактната мрежа към системата за телеуправление и телесигнализация SCADA в Централния диспечерски център за управление на влаковото движение в Пловдив; внедряване на компютърни системи за управление на железопътния трафик в участъка; рехабилитация на мостови съоръжения и водостоци; рехабилитация на приемни здания и технически сгради в гарите Маноле и Белозем; изграждане на нова спирка Опълченец; изграждане на нов дъгов мост в междугарието Белозем-Оризово; изграждане на шумозащитни стени и предпазни огради в гарите Маноле и Белозем, и изграждане на пешеходен надлез в гара Белозем.

С реализацията на договора е постигнато увеличаване на скоростта на движение на влаковете,  намаляване на времепътуването, осигуряване на висока степен на безопасност на движението и достъпна среда за населението, включително за лица с намалена подвижност. Железопътната линия в участъка е приведена в съответствие с европейските стандарти и изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост.

С реализацията на проекта ще се намалят експлоатационните разходи, ще се подобри качеството на предлаганите транспортни услуги и ще се повиши конкурентоспособността на железопътния транспорт и качеството на живот в региона.

Стойността на изпълнените строително-монтажни дейности по договора е  69 504 965 лева, без ДДС.

 

Договор № 5545/07.11.2016 г. с предмет: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово“  се финансира от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 – 2020 г.

 

споделете