Новини

Максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на сградите на ДП НКЖИ

03.04.2020 г.

               Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност от предприемане на активни и адекватни мерки за съхранение на живота и здравето на хората, както и във връзка с направените препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19, апелираме от 06.04.2020г. с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на сградите на ДП НКЖИ за кореспонденция с компанията да се използва електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

             В тази връзка при липса на квалифициран електронен подпис Ви препоръчваме да използвате дадената Ви възможност за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана и администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“, като  регистрирането е безплатно. За повече информация може да посетите www.egov.bg.

споделете