Новини

Кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“

08.02.2021 г.

На 9 февруари 2021 година, от 10.00 часа, ще се проведе онлайн Кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност. Събитието е организирано от Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA) в партньорство с Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на труда „Подкрепа“.

На срещата ще бъдат обсъдени и предложени конкретни мерки за изпълнение на:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в част Транспортна свързаност, който ще се изпълнява от ДП НКЖИ и „БДЖ-Пътнически превози“

НПВУ – Проект едно „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направленията от основната и широко обхватната TEN-T мрежа“

НПВУ – Проект две „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица“

НПВУ – Проект три „Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широко обхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA”

НПВУ – Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав

В събитието ще вземат участие:

  • инж. Бисер Минчев - и.д. Заместник генерален директор "Експлоатация" на ДП НКЖИ
  • инж. Тони Грозданов - Ръководител отдел "Интегрирани инвестиционни проекти"
  • инж. Кирил Костадинов – Директор „Сигнализация и телекомуникации“
  • инж. Стоян Стоянов – Директор „Електроразпределение“
  • инж. Мирослава Бакалска – Ръководител отдел „Програмиране, планиране и развитие на административния капацитет“, дирекция СРИП
споделете