Вход

Регистрация

Научна конференция на тема "Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътна инфраструктура" се провежда днес

10.06.2022

Днес, 10.06.2022 г., в гр. Созопол, председателят на УС на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) доц. д-р инж. Марио Гълъбов и зам.-генералният директор г-жа Гергана Алексова – Великова откриха, организираната от Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), с подкрепата на НКЖИ, Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС) и Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери (СЕАЖИ), годишна научна конференция на тема: "ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

В конференцията с доклади участват водещи експерти от НКЖИ, представители на академичните среди, на водещи български  и чуждестранни фирми в областта на железопътното строителство. Част от докладите и обсъжданията са за контрола на  качеството на строителните материали, стандартите за безразрушителен контрол и оценка на бетона, иновативни системи за поддържане на железния път и др.

Представителите на ръководството на НКЖИ и зам.-генералният директор  на македонските железници JП ЖРСМ ИНФРАСТРУКТУРА г-н Боро Радевски се присъединиха към конференцията след проведена предходния ден работна среща на място по проекта за железопътния тунел „Деве баир“. По време на срещата беше направен анализ на  проектната подготовка  от двете страни на съоръжението и нуждата от обмен на допълнителни експертни документи.  Утвърдилата се през годините научна конференция, с основен организатор Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път, стана домакин на експертен диалог по проекта за изграждане на железопътния тунел „Деве баир“ между българските и македонските специалисти.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg