Вход

Регистрация

НКЖИ стартира пазарни консултации за внедряване на ERTMS ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан

13.07.2022

НКЖИ стартира пазарни консултации за внедряване на ERTMS ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан. Проектът обхваща дейностите по проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на нови системи за ERTMS ниво 2, диспечерско управление, осигурителна (сигнализационна) техника, телекомуникации, GSM-R/FRMCS, пътнически оповестителни високоговорящи уредби и информационни електронни табла, часовникова (хронометрична) система, видеонаблюдение на гари и железопътните прелези и др. в гари и прилежащите междугария.

Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на инвестицията е 205 860 112 лв. без ДДС.

НК „Железопътна инфраструктура“ кани всички заинтересовани страни - независими експерти или органи, или участници на пазара, да предоставят своите предложения в срок до 26.07.2022 г.

Поканата за пазарна консултация във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Внедряване на ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно) в железопътен участък Русе-Каспичан – проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация” е налична на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/today/224502.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg