Вход

Регистрация

Стартира строителството на два пътни надлеза в жп участъка Черноград – Българово

08.11.2022

Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, инж. Иван Бакалски, даде старт на строителните дейности на още два нови пътни надлеза по жп линията Пловдив - Бургас. Съоръженията са разположени в жп участъка Черноград – Българово и са част от мащабния проект за премахването на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива по направлението от Пловдив до Бургас.

Целта на този проект е да се гарантира максимална безопасност при пресичанията на пътна и железопътна инфраструктури и да се минимизира риска от възникване на инциденти на тези места. Това ще доведе до възможността за по-голяма скорост на движение на влаковете и безопасно и комфортно пътуване за пътниците по жп линия Пловдив - Бургас.

Успешната реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

 

„Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 253+520 и км 260+921 в участъка Черноград – Българово“ е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Изпълнител на договора е ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ 2019“, а неговата стойност -   6 303 659,75 лв. без ДДС.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg