Съобщения

Проект по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. беше награден в конкурс на Европейската комисия по инициативата „Европа в моя регион“

01.07.2019 г.

Представянето на проект ,,Модернизация на железопътния участък „Септември – Пловдив и изграждане на 4 бр. пътни надлези“ е сред 20-те избрани проекта за целия Европейски съюз, които представят успешно решен с европейско финансиране проблем. Наградата е изработването на професионално, едноминутно видео, което се разпространява по всички онлайн канали на Европейската комисия и на инициативата „Европа в моя регион“.

Проектът на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ решава един от най-важните въпроси при подобряване качеството на железопътния транспорт в страната – как да бъде постигната значително по-висока скорост на движение на влаковете (до 160 км/ ч.) при свеждане до минимум на риска от инциденти и жертви при пресичане на жп линиите от други превозни средства. Проектът на обща стойност 20 млн. лв. се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съ-финансиране. По него са изградени 4 броя нови пътни надлези - на мястото на предишните жп прелези:

  • Пътен надлез в междугарието Септември – Пазарджик в близост до с. Ковачево;
  • Пътен надлез в междугарието Огняново – Стамболийски в близост до с. Триводици;
  • Пътен надлез в района на гара Стамболийски;
  • Пътен надлез в района на гара Тодор Каблешков, който прави връзка с Интермодален терминал Пловдив.

В момента, въпреки модерната сигнализация и усилията на НКЖИ да се поддържат жп прелезите в изрядно състояние, твърде често те биват пренебрегвани или умишлено повреждани, което води до над 75% от всички жп инциденти, понякога с фатален край. С изграждането на пътните надлези ще бъдат премахнати пресичанията на железопътната линия на едно ниво с друг вид наземен транспорт и на практика ще се елиминира възможността за инциденти. Подмяната на опасните жп прелези със съвременни надлези продължава и по линията „Пловдив-Бургас“. Тя е в процес на цялостна рехабилитация със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 

Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=6HkqaZqJIbE&feature=youtu.be

споделете