Ремонт в междугарието Змейово – Стара Загора налага прекъсване действието на автоматичната сигнализация на жп прелеза в района

Днес, 14.05.2018 г., от 14.00 ч. ще бъде прекъснато действието на автоматичната бариера на жп прелез км. 248+785 в междугарието Змейово – Стара Загора. Изолирането се налага поради извършване на механизирано подновяване на железния път между Змейово и Стара Загора, с дължина около 13 км.

За времето на ремонта шосейните светофари и бариерните механизми ще бъдат демонтирани, а влаковете ще преминават през упоменатите прелези с 15 км/ч. и подаване на звуков сигнал.

Умоляваме водачите на МПС и гражданите да преминават през  прелезите с повишено внимание!