Стартиране на строително-ремонтни дейности

Във връзка с изпълнение на Договор № 6627/19.11.2019 г. с предмет „Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел разпределителна“ и Договор № 6296/15.11.2018 с предмет ,,Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“ от 10.03.2020 г. се планира стартирането на строително-ремонтните дейности.

Ремонтът ще се изпълни в три етапа с обща продължителност 260 дни.

По време на строително ремонтните дейности в гара няма да може да се извършва преработка на влаковете.

Предлага се транзитните влакове с маршрут Комунари – Синдел разпределителна – Каспичан да се придвижват по маршрут Комунари – Шумен – Каспичан.

Преработката на влаковете да се извършва в гарите Разделна и Повеляново. При наличие на групи за/от директните влакове за/от източно направление от гара Синдел разпределителна, същите да се делят в гара Каспичан и да се придвижват с маневрени влакове през гарата.