Обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, намиращи се на територията на ЖПС Враца и ЖПС Шумен към 10.07.2018 г.

10.07.2018 г.