Обяви

Инвестиционно предложение: „Модернизация на осигурителни системи по железопътната линия Русе-Каспичан“

08.11.2019 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Модернизация на осигурителни системи по железопътната линия Русе-Каспичан

С реализирането му се предвижда да се подмени остарялата и неефективна осигурителна техника в участъка с нова система от по-ново поколение (МРЦ с компютърно управление и визуализация) и модернизация на всички прелези в участъка, включително изграждане на видеонаблюдение. В обхвата на проекта влизат всички дейности по строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация на осигурителни системи в железопътния участък Русе – Каспичан.

Инвестиционното предложение се отнася за обект, разположен на територията на областите: Русе, Разград и Шумен и съответно в общините: Русе и Ветово, Разград и Самуил и Венец, Хитрино, Шумен и Каспичан.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg