Обяви

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 727 от 15 октомври 2020 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман - Септември“, в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик

20.10.2020 г.