Обяви

Процедура за уведомяване на собствениците за отчуждаване на имоти - частна собственост за държавна нужда с РМС № 875 от 26.11.2020

10.12.2020 г.