Обяви

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 558 от 30 юли 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област

05.08.2021 г.