Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на тягова подстанция Твърдица и секционен пост Николаево с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

04.08.2022

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Модернизация на тягова подстанция Твърдица и секционен пост Николаево с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA

Реализацията му ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване експлоатационния железопътен процес, ще осигури качествено и ефективно захранване на железопътния участък, обслужван от ТПС Твърдица.

Инвестиционното предложение предвижда модернизация на тягова подстанция Твърдица и Секционен пост Николаево, разположени на територията на област Сливен, община Твърдица в землището на гр. Твърдица.

За предоставяне на допълнителна информация, лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg