Вход

Регистрация

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД София, към 21.11.2022 г.

21.11.2022

Свободни ведомствени жилища на УДВГД София.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg