Наеми

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

11.09.2020 г.