Press Office

Public Relations and Protocol Department

Отдел „Връзки с обществеността и протокол”
e-mail: pr@rail-infra.bg
protocol@rail-infra.bg


Елена Йотова - ръководител отдел

е-mail: e.yotova@rail-infra.bg


Десислава Симеонова 
е-mail: d.simeonova@rail-infra.bg 

 

Виолета Милева
е-mail: violeta_mileva@rail-infra.bg

 

Албена Краева

e-mail: protocol@rail-infra.bg

 

 

Интернет страница: http://www.rail-infra.bg/