Основана на 01.01.2002 г.

Поддържа и стопанисва над 4000 км железопътна мрежа

Поддържа и стопанисва 296 жп гари

Най-големият работодател в България - над 11 000 служители