Пресцентър

Отдел „Връзки с обществеността и протокол”

e-mail: pr@rail-infra.bg
protocol@rail-infra.bg

телефони за връзка: 02/932 34 13; 02/932 61 55; 02 932 35 47; 02/932 60 62;

 

Елена Йотова - ръководител отдел
е-mail: e.yotova@rail-infra.bg

Виолета Милева
е-mail: violeta_mileva@rail-infra.bg

 

Пресиян Малчев

e-mail: p.malchev@rail-infra.bg

 

Албена Краева

e-mail: protocol@rail-infra.bg

 

Интернет страница: http://www.rail-infra.bg/