Вход

Регистрация

Отдел „Връзки с обществеността и протокол”

e-mail: pr@rail-infra.bg
protocol@rail-infra.bg

телефони за връзка: 02/932 61 55; 02/932 34 13; 02 932 35 47; 02/932 60 53; 02/932 60 62;


Елена Йотова

e-mail: e.yotova@rail-infra.bg

 

Виолета Милева
е-mail: violeta_mileva@rail-infra.bg

 

Анита Георгиева

e-mail: ap.georgieva@rail-infra.bg

 

Албена Краева

e-mail: protocol@rail-infra.bg

 

Форма за обратна връзка: тук

 

Интернет страница: http://www.rail-infra.bg/

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg