Обяви за обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови оферти „Избор на изпълнител за абонаментно гаранционно поддържане на асансьори, ескалатори и наклонени стълбищни платформи за лица с намалена подвижност(ЛНП) за период от 3 години“ по обособени позиции“

15.03.2016 г.