Вход

Регистрация

 UIC – Международен съюз на железниците

 

UIC е световна професионална асоциация, представляваща жп сектора и насърчаваща жп транспорта. Асоциацията е основана на 17 октомври 1922 г. на учредителна конференция в гр. Париж, Франция. БДЖ, в качеството си на интегрирана на жп компания, е от учредителите на UIC. След разделението на интегрираната национална компания БДЖ на БДЖ ЕАД и на ДП НКЖИ, ДП НКЖИ e приета за пълноправен член организацията през 2004г. В качеството си на активен член на UIC, ДП НКЖИ има права да участва във взимането на стратегически решения за развитието на жп сектора чрез упражняването си на глас на Генералната Асамблея на асоциацията. Към момента, Асоциацията има 196 члена от цял свят.

В рамките на Платформа Безопасност, ДП НКЖИ участва в инициативата ILCAD – Международен ден за повишаване безопасността на железопътните прелези. Тази инициатива датира от 2009 г. и има за цел да привлече общественото внимание към безопасното преминаване на железопътните прелези. Всяка година ДП НКЖИ, заедно с други европейски железници, отбелязва деня на ILCAD  и провежда редица образователни инициативи и информационни кампании, насочени към безопасното преминаване на железопътните прелези.

Повече информация можете да намерите на: www.uic.asso.fr

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg