НК "Железопътна инфраструктура" - член на CER

CER – Общност на европейските железопътни и инфраструктурни компании

 

Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER) обединява повече от 70 железопътни предприятия, техните национални асоциации, както и управители на железопътна инфраструктура и лизингови компании. CER представлява интересите на своите членове на политическата сцена на ЕС и активно работи Европейската Комисия и Европейския Парламент за предприемане на законодателни инициативи, насочени към подобряване на бизнес средата и регулаторната среда за европейските железопътни оператори и управителите на железопътна инфраструктура.

ДП НКЖИ е пълноправен член на CER от 2004 г.

Повече информация можете да намерите на: www.cer.be