Контакти

Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” (СРИП),

отдел „Мониторинг“

Васил Станев – ръководител отдел „Мониторинг“

e-mail: v.stanev@rail-infra.bg

тел.: (+359) 2 932 2514

 

Сектор „Връзки с обществеността/дейности по ОПТТИ”

 

Десислава Андреева – ръководител сектор

e-mail: d.andreeva@rail-infra.bg

тел.: (+359) 2 932 3442

Десислава Трифонова – главен експерт

e-mail: d.trifonova@rail-infra.bg

тел.: (+359) 2 932 2406