Вход

Регистрация

PRIME

 

PRIME (Платформа на Управителите на железопътна инфраструктура в Европа) е създадена на 16 октомври 2013 г. в Талин, Естония. ДП НКЖИ е член на PRIME от август 2017 г.

Основните въпроси, по които работи PRIME са създаване на Единното европейско железопътно пространство, хармонизиране на процесите и нормативната уредба за железопътен транспорт в страните от ЕС, използването на Европейската система за управление на жп трафика (ERTMS) за оптимизиране и контрол на железопътния трафик,  сравнителен анализ и разработване на ключови индикатори за отчет на влаковата работа, както и обмяна на добри практики между управителите на инфраструктура.

След влизането в сила на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно Европейско Железопътно Пространство, юни 2017 г.,  PRIME поема ролята на Европейска мрежа на Управителите на инфраструктура, съгласно член 7f на Директивата. ДП НКЖИ участва във всички специализирани експертни групи на PRIME.

За повече информация: https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg