Товарни железопътни коридори 7 и 10

През територията на Р. България преминават два товарни железопътни коридори и те са описани в т. 1 и т. 2.

  1. Товарен Железопътен Коридор 7  „Ориент/Източно Средиземноморие“ - http://www.rfc7.eu/.;

  2. Товарен Железопътен Коридор 10 „Алпи/Западни Балкани“.