Асоциация Коридор Х Плюс

Асоциация Коридор Х Плюс

 

Асоциация Коридор Х Плюс е основана през месец декември 2008 г. с цел насърчаване на сътрудничеството между управителите на железопътна инфраструктура за развитието и модернизиране на Паневропейски транспортен коридор Х по направление към границата с Турция. ДП НКЖИ e съосновател на Асоциация Коридор Х Плюс, в която членуват още управителите на железопътна инфраструктура на Австрия, Словения, Хърватия и Сърбия. Основната цел на Асоциацията е преобразуването на съществуващия Коридор Х Плюс в нов Товарен железопътен коридор 10 - „Алпи-Западни Балкани“, създаден съгласно Регламент 913/2010 на ЕС.

Повече информация можете да намерите на: www.arge-kx.com/en/index.jsp