Вход

Регистрация

news.image.alt
16.06.2017

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Разпресоване и запресоване на жп колела, репрофилиране, пълно освидетелстване на колооси, демонтиране, монтиране на короната на осевия редуктор на колоостта, изработка на нови оси, ревизия на основни възли на релсови самоходни специализирани машини по две обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

news.image.alt
12.06.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Археологическо наблюдение по време на изграждането на 4 (четири) броя пътни надлези в железопътен участък Септември – Пловдив по четири обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
07.06.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Отпечатване на формуляри, книги с твърда и мека подвързия, книжни разписания и графици по три обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения  

news.image.alt
05.05.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения “Среден ремонт на Релсови самоходни строителни машини/РССМ/- Моторни влекачи по три обособени позиции“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
31.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Доставка на хербициди“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
30.03.2017

Съобщението за отваряне на ценовите предложения „Доставка на резервни части за трошачно-сортировъчна инсталация /ТСИ/, строителна и кариерна техника на кариера Карлуково, стопанисвана от ЖПС Враца” по обособени позиции

Съобщението за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
29.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път тип 49 на дървени и стоманобетонови траверси СТ – 4, разположен в района на Товарна гара София и гара Волуяк,с цел опазване на собствеността и оптимално използване на наличните средства“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
24.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Доставка на „лека” железопътна механизация за поддържане и ремонт на железен път” по обособени позиции

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
20.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Абонаментна поддръжка на системите и части от тях, изградени в гаров комплекс Центрана жп гара София, за период от 3 години“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

news.image.alt
16.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения “Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) по обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите предложения  

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg