Ценова листа

ЦЕНОВА ЛИСТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

(одобрена с решение на управителния съвет от 24.07.2008 г., в сила от 01.08.2008 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 21.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г;, изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 17.02.2009 г., в сила от 01.03.2009 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 18.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 25.09.2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 02.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 14.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 11.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 05.07.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 23.07.2010 г., в сила от 01.08.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 27.04.2011 г., в сила от 27.04.2011 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 30.01.2012 г., в сила от 01.02.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 12.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 27.07.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 31.08.2012 г., в сила от 01.10.2012 г.;  изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 19.09.2012 г., в сила от 19.09.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 02.02.2015 г., в сила от 02.02.2015 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 21.01.2016 г., в сила от 21.01.2016 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 14.09.2016 г., в сила от 01.10.2016 г.; изменена и допълнена с решение на УС от 23.01.2020 г., в сила от 01.03.2020 г.)

 

Пълната версия на документа може да свалите в PDF формат от  ТУК.