Вход

Регистрация

Работно време на персонала в Централно управление на ДП НКЖИ:

За административния персонал – дирекция БФИС, дирекция ОПАО, дирекция СРИП, отдел УЧР, отдел „Правен“, отдел ВОП, отдел ФКВО, отдел „Международна дейност“, отдел УДСК, отдел ИИП, Служител, сигурност на информацията, финансов контрольор и Звена за подготовка, управление и изпълнение на проекти София – Пловдив, София – Драгоман и Пловдив – Бургас, фаза 2:

  • Начало на работното време - 08.00 ч.
  • Край на работното време - 16.45 ч.
  • Обедна почивка - от 12.00 ч. до 12.45 ч.

За персонала от експлоатационните звена – поделение УДВК, поделение ЖПС, Главен ревизор по безопасността:

  • Начало на работното време - 08.00 ч.
  • Край на работното време - 16.45 ч.
  • Обедна почивка - от 12.00 ч. до 12.45 ч.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg